Wanneer u een arbeidsadvocaat nodig heeft en wat dat kost

Laten we het vandaag eens hebben over de arbeidsrecht advocaat. Wie is die man of vrouw die mensen met een juridisch geschil bij kan staan? Het is in ieder geval iemand met een academisch opleiding Nederlands recht en een beroepsopleiding advocatuur. Omdat er vele rechtsgebieden zijn in het Nederlandse recht, specialiseren veel advocaten zich, bijvoorbeeld op het gebied van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht speelt een grote rol in het Nederlandse dagelijkse leven. Dit geldt voor zowel werkgevers als werknemers. Zij zoeken dan ook regelmatig advies (bijvoorbeeld voor het opstellen van een overeenkomst) vooraf (om problemen te voorkomen) of om problemen op te lossen (onderhandelen of procederen). In de volksmond wordt een arbeidsrecht advocaat nog wel eens een arbeidsadvocaat genoemd. Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. 

Wat kost een arbeidsrecht/ontslag advocaat?

De kosten van arbeidsrecht advocaten kunnen erg verschillen. Je zou kunnen zeggen dat een uurtarief van tussen de € 100 en € 200 gemiddeld goedkoop is. In arbeidsrecht advocaat met heel veel ervaring zal misschien een hoger tarief rekenen, van bijvoorbeeld tussen de € 300 en € 400. Het is maar de vraag of jij dat nodig hebt voor jouw juridische kwestie. Tenzij je een zeer uitzonderlijk ingewikkeld arbeidsgeschil hebt kun je je afvragen of je wel een hele dure advocaat nodig hebt. Het kan goed zijn dat een arbeidsgeschil dat in jouw ogen ingewikkeld lijkt, heel veel voorkomt. De gemiddelde arbeidsrecht advocaat zal er dan ook waarschijnlijk voldoende ervaring mee hebben. Gemiddeld kun je dus uitgaan van een tarief tussen de € 200 en € 300 per uur. Misschien is een berekening op basis van uurtarief voor jouw situatie helemaal niet voordelig en kun je beter een vaste prijs voor het behandelen van de zaak afspreken. Wanneer je op basis van een uurtarief je opdracht laten uitvoeren, is het misschien mogelijk om een maximum af te spreken. Vraag in ieder geval vooraf een inschatting van de kosten en de besteedde tijd.

Hoe wordt een advocaat betaald en wie betaalt advocaatkosten bij arbeidsconflict?

Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kun je de kosten, of een gedeelte hiervan, waarschijnlijk vergoed krijgen. Zo niet, dan kun je afhankelijk van je inkomen en vermogen misschien een gefinancierde advocaat (pro Deo) toegekend krijgen. Soms kunnen de juridische kosten succesvol op de werkgever verhaald worden. Sommige bedrijven hebben een standaardbedrag beschikbaar voor deze juridische kosten van een werknemer maar dit is niet altijd het geval.

Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

Een belangrijke taak is het adviseren van zijn of haar cliënt. Dit kan advies zijn om te helpen een geschil te voorkomen, om inzicht in je rechten en plichten te krijgen, of advies tijdens een juridisch geschil. In ieder geval mag je van een advocaat verwachten dat deze op de hoogte is van de relevante wet en regelgeving en je vanuit daar kan adviseren. Wanneer het tot een juridisch geschil komt is de advocaat er om jouw belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat jij zo goed mogelijk wordt bijgestaan. Er zal meestal eerst geprobeerd worden om in onderling overleg, dus in overleg met de tegenpartij, tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt zal een van de partijen naar de rechter stappen. In dat geval zal de advocaat jou zaak voorbereiden en je bijstaan en vertegenwoordigen in de gerechtelijke procedure.

Gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten houden zich in principe bezig met de arbeidsovereenkomst van begin tot einde: van sollicitatie tot pensioen en ontslag en zelfs daarna, bijvoorbeeld als een concurrentiebeding wordt overtreden. Ook kunnen ze assisteren bij reorganisaties, overnames en OR-aangelegenheden. Ook volgen ze de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet en informeren ze hun cliënten over de kansen en risico’s die zich voordoen. 

Wat kost een arbeidsjurist?

In veruit de meeste gevallen kun je, wanneer je een arbeidsgeschil hebt, ook een jurist arbeidsrecht inschakelen. Deze zal doorgaans goedkoper zijn dan een advocaat. Beide hebben de universitaire opleiding Nederlands recht afgerond. Het verschil is dat een advocaat daarna nog (naast/tijdens zijn werk) de driejarige beroepsopleiding advocatuur heeft gevolgd. Omdat arbeidsrechtelijke zaken in principe bij de kantonrechter worden gevoerd (als het tot een rechtszaak komen), is een advocaat niet verplicht. Bij de rechtbank is dit wel het geval.

Wat kost het om een werknemer te ontslaan?

Hier is niet één antwoord op te geven omdat dit van verschillende situaties en omstandigheden afhangt. De kosten hangen onder andere af van:
1. de ontslagreden: bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen loopt het via het UWV werkbedrijf. Hierbij is het mogelijk dat je wel of juist geen ontslagvergunning krijgt. Als je deze wel krijgt hoef je in principe geen kosten te maken maar de werknemer kan natuurlijk wel een procedure starten wegens kennelijk onredelijk ontslag. Dit kan wel je natuurlijk uiteindelijk wel geld kosten.
Een ontslag wegens reorganisatie, een conflict of disfunctioneren loopt mogelijk via de kantonrechter. In dat geval zul je kosten maken voor je arbeids jurist of advocaat en voor een eventuele ontslagvergoeding voor werknemer.
Wanneer je werknemer instemt met het ontslag kun je er misschien samen uitkomen en het oplossen op een manier die voor jullie allebei werkt.
Een eventuele ontslagvergoeding zal doorgaans hoger zijn wanneer een werknemer langer in dienst is geweest. Ook zijn of haar leeftijd speelt een rol: doorgaans wordt aan een oudere werknemer een hogere ontslagvergoeding toegekend. Uiteraard zijn (andere) adviseurs die je eventueel inhuurt ook een kostenpost.