Tips om het beste arbeidsrecht advocatenkantoor Maastricht of Heerlen te kiezen

Zowel werknemers als werkgevers kunnen behoefte hebben aan juridisch advies van een arbeidsrecht jurist, zoals een advocaat. De werknemer zal bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocatenkantoor inschakelen voor juridische hulp (bijstand) bij zaken in het ontslagrecht zoals een ontslag aanvechten of het verkrijgen van een ontslagvergoeding. Men kan rechtshulp krijgen van verschillende soorten juridische dienstverleners. Sommige mensen starten hun zoektocht bij het juridisch loket (een bureau voor rechtshulp) in hun stad, zoals Heerlen of Maastricht. De juridische dienstverlening daar bestaat vooral uit het doorverwijzen van mensen naar de juiste instanties. Vaak zal men dan ook uiteindelijk terechtkomen bij een juridisch adviseur zoals een jurist of advocaat.

Er zijn uiteraard net zo goed momenten waarop u als werkgever (bijvoorbeeld de bedrijfseigenaar) de wijze juridische begeleiding van een arbeidsadvocaat nodig heeft. Wanneer moeilijke problemen aan de orde komen, zoals stakingen, vakbondsonderhandelingen, contractgeschillen of klachten van uw werknemers, helpt het om juridisch advies in te winnen. Elke situatie is uniek en de arbeidswetgeving verandert elk jaar. U wilt het goed doen voor uw werknemers maar een economische bedrijfsvoering is uiteraard ook van belang. Het advies van een arbeidsrecht advocaat Limburg kan daarbij helpen. Ook werken veel advocatenkantoren landelijk. Dus ook al zoekt u misschien een arbeidsrecht advocaat Maastricht of juist een arbeidsrecht advocaat Heerlen, de locatie hoeft zeker niet altijd doorslaggevend te zijn.

Sommige mensen zoeken een goedkope advocaat. Dat is te begrijpen maar let wel op dat dit niet ten koste van de kwaliteit gaat want dan kan het natuurlijk zijn dat u uiteindelijk toch duurder uit bent (wanneer niet het maximale uit de zaak wordt gehaald). Misschien is een pro deo advocaat voor u een mogelijkheid (u hoeft dan niet alle kosten zelf te betalen). Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden. Deze leest u hier. In het arbeidszaken is een advocaat overigens niet verplicht, behalve wanneer u of de tegenpartij in hoger beroep gaat.

Wie is de beste arbeidsrecht advocaat?
Hier is natuurlijk niet zo makkelijk antwoord op te geven. Dit hangt van veel factoren af, zoals met wat voor soort zaak u hulp nodig heeft. Zo zijn sommige advocaten heel goed in procederen en andere juist in onderhandelen/het treffen van een schikking. Verreweg de meeste advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij. Toch zijn er kantoren die zich juist vooral op werkgevers (bijvoorbeeld ondernemers) of werknemers richten. Uiteraard kunt u vragen stellen voordat u een keuze maakt, bijvoorbeeld of het kantoor ervaring heeft met soortgelijke zaken als de uwe.

Belangrijke onderwerpen in het rechtsgebied arbeidsrecht

De volgende onderwerpen spelen een belangrijke rol in dit rechtsgebied:

  • De arbeidsovereenkomst
  • Het concurrentiebeding
  • Het Loon / Salaris
  • Non actiefstelling / schorsing
  • Ontslag
  • Opzeggen arbeidsovereenkomst
  • Reorganisatie
  • De Wet Werk & Zekerheid
  • De kantonrechtersformule (een oud begrip).

Advocatenkantoor

Wanneer je een arbeidsrecht advocaat zoekt zijn er veel opties. Eén van de criteria is misschien de plaats waarin u de advocaat zoekt. Er zijn vele advocatenkantoren in Nederland en iedere stad heeft wel een kantoor dat gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Zeker in grote(re) steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Nijmegen, Apeldoorn, Haarlem, Arnhem, Enschede, Amersfoort, Zaanstad, Haarlemmermeer, Den Bosch, Zwolle, Zoetermeer, Leeuwarden, Maastricht, Dordrecht en Ede zijn er vele advocatenkantoren waaruit je kunt kiezen.

  •  

Arbeidsrecht Advocaat Maastricht | Ontslagrecht Advocaten & Juristen

Het rechtsgebied arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kan worden omschreven als het geheel van regels met betrekking tot de arbeidsverhouding van de beroepsbevolking in loondienst bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het gaat hierbij zowel de individuele als de collectieve verhoudingen tussen enerzijds werkgever en anderzijds werknemer. Meestal wordt het begrip arbeidsrecht beperkt tot het bedrijfsleven en wordt het geheel van regels dat betrekking heeft op het niet-zelfstandige gedeelte van de beroepsbevolking, werkzaam in het bedrijfsleven, het ambtenarenrecht genoemd. Men gebruikt ook wel de term sociaal recht. Er zijn daarnaast vele andere rechtsgebieden in Nederland, zoals bijvoorbeeld het letselschaderecht (letselschadeadvocaatblog.nl)

Men moet sowieso niet al te veel waarde geven aan het begrip arbeidsrecht en de omschrijving hiervan. Het is niks anders dan een gereedschap om een onderscheid te maken met andere rechtsgebieden. Ook is het altijd niet makkelijk om zo een breed begrip structureel te gebruiken. Wanneer we een onderscheid maken in het arbeidsrecht kunnen we naar gebieden kijken waar op gedoeld wordt zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of medezeggenschap. In elke stad zijn juristen of advocaten te vinden die zich op deze rechtsgebieden hebben gespecialiseerd. Wanneer je in je stad zoekt, bijvoorbeeld naar een arbeidsrecht advocaat Maastricht, dan zal deze zijn werkzaamheden doorgaans in een veel groter gebied uitvoeren. Theoretisch zelfs in heel Nederland.

Maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar de bron van het recht, waar de regels vandaan komen: zoals de wet, het contractueel arbeidsrecht of het cao recht. Meestal wordt het onderscheid gemaakt tussen individueel arbeidsrecht en collectief arbeidsrecht, maar deze indeling is zo grof nu veel individueel arbeidsrecht ook algemeen geldend is en het collectieve deel naast collectief ook individuele aanspraken kent.

Het collectieve arbeidsrecht
het collectieve arbeidsovereenkomst is het geheel van rechtsregels dat werking heeft op de verenigde werkgevers en werknemers, de collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, de invloed van overheden op deze onderhandelingen en bijvoorbeeld het collectieve actie recht. Hier kan het medezeggenschap schrijft aan toegevoegd worden, voor zover de wetgever collectieve regelingen gelijk gesteld in schriftelijke overeenstemming. Het collectieve arbeidsovereenkomst wordt ook wel het, in Nederland, geldende systeem van arbeidsverhoudingen genoemd.

Het individuele arbeidsrecht
Anders dan bij het collectieve arbeidsovereenkomst, heeft het individuele arbeidsrecht betrekking op de inhoudelijke normering die van toepassing is op de individuele relatie tussen de werkgever en werknemer. Het uitgangspunt hiervan is de arbeidsovereenkomst. Alle rechtsregels betreffende tot de totstandkoming, inhoud en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vallen onder het arbeidsovereenkomstenrecht. Hierbij staat de contractvrijheid centraal, dit houdt in dat de afspraken tussen partijen en ook de wet de gewoonte en bepaalde algemene eisen centraal. De arbeidsovereenkomst is dus een gewone overeenkomst, zo bekeken.

Toch zijn er veel wettelijke regelingen die deze vrijheid van werkgever en werknemer beperken, een soort compensatie voor de ongelijkheid tussen partijen. Immers er is veel machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer. Aanvullende wettelijke regels kunnen aanvullend of regelend recht zijn, er kan dus van worden afgeweken bij overeenkomst bijvoorbeeld. De wet wil dan bijvoorbeeld voorzien in een regeling wanneer de partijen werkgever – werknemer dat zelf niet hebben gedaan. Hiervan kan dan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken deze overeenkomst kan zowel individueel als collectief (cao) zijn.

Verder bestaat er driekwart dwingend recht: alleen bij cao en dus niet bij individuele arbeidsovereenkomst kan hiervan worden afgeweken. Ook bestaat er dwingend recht, hiervan kan helemaal niet worden afgeweken, dit is nietig of vernietigbaar. Ook kent het arbeidsovereenkomstenrecht een bron van recht die bij andere overeenkomsten niet geldt, dit is de cao waarvan arbeidsvoorwaarden neerslaan op de individuele arbeidsovereenkomst. De individuele arbeidsovereenkomst wordt als het ware gevormd door de cao. Men noemt dit de doorwerking van cao bepalingen in de arbeidsovereenkomst. Dit kan alleen wanneer beide partijen, zowel werkgever als werknemer, aan de cao zijn gebonden. Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht in Maastricht die helpt om de gemaakte afspraken te interpreteren?

Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich bezig met de arbeidsovereenkomst van begin tot einde: van sollicitatie tot pensioen en ontslag en zelfs daarna, bijvoorbeeld als een concurrentiebeding wordt overtreden. Ook assisteren wij bij reorganisaties, overnames en OR-aangelegenheden. Wij volgen de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet en informeren onze cliënten over de kansen en risico’s die zich voordoen. Wij hebben jarenlange ervaring met het adviseren van werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Ook in rechtszaken kunt u op ons rekenen. In alle gevallen kenmerkt ons optreden zich door een nuchtere, praktische en doortastende aanpak.