Tips om het beste arbeidsrecht advocatenkantoor Maastricht of Heerlen te kiezen

Zowel werknemers als werkgevers kunnen behoefte hebben aan juridisch advies van een arbeidsrecht jurist, zoals een advocaat. De werknemer zal bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocatenkantoor inschakelen voor juridische hulp (bijstand) bij zaken in het ontslagrecht zoals een ontslag aanvechten of het verkrijgen van een ontslagvergoeding. Men kan rechtshulp krijgen van verschillende soorten juridische dienstverleners. Sommige mensen starten hun zoektocht bij het juridisch loket (een bureau voor rechtshulp) in hun stad, zoals Heerlen of Maastricht. De juridische dienstverlening daar bestaat vooral uit het doorverwijzen van mensen naar de juiste instanties. Vaak zal men dan ook uiteindelijk terechtkomen bij een juridisch adviseur zoals een jurist of advocaat.

Er zijn uiteraard net zo goed momenten waarop u als werkgever (bijvoorbeeld de bedrijfseigenaar) de wijze juridische begeleiding van een arbeidsadvocaat nodig heeft. Wanneer moeilijke problemen aan de orde komen, zoals stakingen, vakbondsonderhandelingen, contractgeschillen of klachten van uw werknemers, helpt het om juridisch advies in te winnen. Elke situatie is uniek en de arbeidswetgeving verandert elk jaar. U wilt het goed doen voor uw werknemers maar een economische bedrijfsvoering is uiteraard ook van belang. Het advies van een arbeidsrecht advocaat Limburg kan daarbij helpen. Ook werken veel advocatenkantoren landelijk. Dus ook al zoekt u misschien een arbeidsrecht advocaat Maastricht of juist een arbeidsrecht advocaat Heerlen, de locatie hoeft zeker niet altijd doorslaggevend te zijn.

Sommige mensen zoeken een goedkope advocaat. Dat is te begrijpen maar let wel op dat dit niet ten koste van de kwaliteit gaat want dan kan het natuurlijk zijn dat u uiteindelijk toch duurder uit bent (wanneer niet het maximale uit de zaak wordt gehaald). Misschien is een pro deo advocaat voor u een mogelijkheid (u hoeft dan niet alle kosten zelf te betalen). Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden. Deze leest u hier. In het arbeidszaken is een advocaat overigens niet verplicht, behalve wanneer u of de tegenpartij in hoger beroep gaat.

Wie is de beste arbeidsrecht advocaat?
Hier is natuurlijk niet zo makkelijk antwoord op te geven. Dit hangt van veel factoren af, zoals met wat voor soort zaak u hulp nodig heeft. Zo zijn sommige advocaten heel goed in procederen en andere juist in onderhandelen/het treffen van een schikking. Verreweg de meeste advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij. Toch zijn er kantoren die zich juist vooral op werkgevers (bijvoorbeeld ondernemers) of werknemers richten. Uiteraard kunt u vragen stellen voordat u een keuze maakt, bijvoorbeeld of het kantoor ervaring heeft met soortgelijke zaken als de uwe.

Belangrijke onderwerpen in het rechtsgebied arbeidsrecht

De volgende onderwerpen spelen een belangrijke rol in dit rechtsgebied:

  • De arbeidsovereenkomst
  • Het concurrentiebeding
  • Het Loon / Salaris
  • Non actiefstelling / schorsing
  • Ontslag
  • Opzeggen arbeidsovereenkomst
  • Reorganisatie
  • De Wet Werk & Zekerheid
  • De kantonrechtersformule (een oud begrip).

Tips om het beste arbeidsrecht advocatenkantoor in Amsterdam te kiezen

Zorg bij arbeidsconflicten dat je een goede advocaat of jurist inhuurt. Met onderstaande tips weet je waar je op moet letten bij het zoeken naar een arbeidsrecht advocaat en hoe je deze kan vinden.

Tip 1: Een advocaat vinden

Je kunt tegenwoordig via internet zeer goed arbeidsrecht advocaten vinden. Natuurlijk wil je wel weten of dit de advocaat is die jouw zaak goed kan oppakken. Het beste is daarom om wat advocaten af te bellen. Belangrijk is om aan te voelen of deze advocaat geschikt is voor jullie. Dit hangt er onder andere van af of hij de zaak serieus neemt en een goede verdediging kan omschrijven die hij toe kan passen. Het is van groot belang dat de advocaat gericht vragen stelt en niet algemene regels uit een boekje haalt. Diepgang in de zaak is dus belangrijk. Het is fijn dat een advocaat goed bereikbaar is en snel terugbelt. Als dit niet zo is kun je beter verder zoeken.

Tip 2: Waar let ik op: Kies een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht

Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat heeft volledig ervaring met arbeidsrecht en weet exact wat hij doet. Als een advocaat vooral andere zaken oppakt en zelden arbeidsrecht doet is er een risico dat hij zich niet goed in jullie zaak kan vinden. Als advocaten dus bezig zijn met familierecht, strafrecht en huurrecht bijvoorbeeld, kunnen ze zich niet volledig focussen op arbeidsrecht en hebben ze onvoldoende tijd om bijvoorbeeld wetswijzigingen, trends en nieuwe informatie toe te passen in hun kennisdomein. Laat staan om goed te begeleiden tijdens het proces. Ook op persoonlijke vlak weet de advocaat die alleen arbeidsrecht doet alles te bieden. Persoonlijke begeleiding is evenmin zo belangrijk als het juridische aspect van de zaak. Deze weet alles over arbeidscontracten en eventuele conflicten die tussen werknemers en werkgevers kunnen ontstaan met de gevolgen die daaruit voortkomen.

Tip 3: Hoe kies ik de juiste advocaat?

Veel cliënten vergeten te vragen aan de advocaat wat hij hen te bieden heeft en waarom ze voor nou net die ene advocaat moeten kiezen. Ga bij verschillende advocatenkantoren lang en stel iedere advocaat nou net weer die vraag: Waarom moet ik voor jou kiezen? En waarom zou ik niet voor advocaat B of C gaan? Dan zal je heel veel diverse antwoorden krijgen waaruit je makkelijker een keuze kunt maken.

Tip 4: Vraag vooral van alles om zo een beeld van de advocaat te krijgen bij de keuze van een advocaat.

Doorvragen is de juiste sleutel om volledig van informatie te kunnen worden voorzien. Vraag of arbeidsrecht een van de specialisaties is of dat de advocaat volledig werkzaam is in arbeidsrecht zonder andere zaken. Vraag de advocaat ook gerust hoeveel zaken hij met arbeidsrecht al heeft gehad en hoe deze zijn gelopen bij andere cliënten. Vraag ook of de advocaat zich volledig op jouw zaak kan richten als persoon, of dat er nog collega advocaten zijn die de zaak op kunnen pakken bij ziekte of bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld, waarbij de advocaat de zaak stil moet leggen als daar sprake van is. Meestal is een vaste advocaat fijn zonder dat een stagiair de zaak oppakt als de advocaat geen tijd heeft bijvoorbeeld.

Tip 5: Ga na of de advocaat reëel advies kan bieden

Een advocaat moet een realistisch beeld hebben van de zaak zonder er een ongelooflijk verhaal van te maken. Ook als de uitkomst niet rooskleurig wordt ingeschat moet dit worden overgebracht. De advocaat maakt namelijk een inschatting van hoe succesvol de zaak zou kunnen zijn. Geen enkele advocaat kan 100% garantie bieden. Dus luister niet naar advies dat te mooi lijkt om waar te zijn. Dan kun je beter even verder kijken.

Veel advocaten doen het arbeidsrecht ‘erbij ‘. Het kan natuurlijk prettig zijn om een advocaat te zoeken die uitsluitend zaken op het gebied van arbeidsrecht behandeld omdat deze dan nog meer ervaring heeft op dit gebied. Verder verandert het arbeidsrecht regelmatig, zo zijn er de laatste jaren de nodige nieuwe wetten doorgevoerd die invloed hebben op de rechtspositie van zowel de werkgever als de werknemer. Zo is op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht geworden. Daarin staan onder andere regels op het vlak van ontslag, transitievergoeding, ww-premies en payroll-werknemers.

Het is voor werkgevers dan ook bijna onmogelijk om dit allemaal zelf bij te houden. Hoe dan ook, een deskundig advies is een arbeidsrechtelijke kwesties meestal van groot belang. Het kan het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een zaak. Uiteraard is het heel belangrijk dat je je goed voelt bij jou arbeidsadvocaat en dat deze jouw steunt. De emoties in dit soort zaken kunnen namelijk hoog oplopen. Zoek dan ook zo snel mogelijk hulp wanneer je dit nodig hebt, in de meeste conflicten geldt, hoe eerder, hoe beter. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat je fouten maakt die je later duur kunnen komen te staan.

Omdat er jaarlijks veel geschillen ontstaan in dit rechtsgebied, zijn er vele advocatenkantoren die zich met dit onderwerp bezig houden. Ook is het zo dat de werkgever en werknemer niet per se een advocaat hoeven in te schakelen wanneer ze met een arbeidsgeschil naar de rechter stappen. In hoger beroep is dit wel verplicht. Verreweg de meeste arbeidsrechterlijke geschillen kunnen daardoor ook door een jurist worden behandeld. Dat wil zeggen, een jurist die wel de academische opleiding Nederlands recht heeft af afgerond maar niet de beroepsopleiding advocatuur heeft gevolgd.

Tips om het beste arbeidsrecht advocatenkantoor Roermond, Echt Susteren of Leudal te kiezen

Werkgevers zoeken vaak juridisch advies arbeidsrecht van een juridisch adviseur. Dit kan rechtshulp (juridische hulp) van een jurist arbeidsrecht zijn (zoals een advocaat arbeidsrecht) maar ook andere juridische dienstverlening zoals een bureau voor rechtshulp of juridisch loket zijn denkbaar. 

Mensen met een kleinere beurs kunnen soms in aanmerking komen voor een goedkope advocaat (deze wordt deels door de overheid gefinancierd). De aanvrager moet dan kunnen aantonen dat hij of zij aan de (inkomens)voorwaarden voldoet die hiervoor gelden. Advocaten die dit soort pro-deo zaken behandelen zijn bij kantoren in het hele land werkzaam, dus ook een arbeidsrecht advocatenkantoor Echt Susteren, advocatenkantoor Roermond of advocatenkantoor Leudal. 

Wanneer u een arbeidsrecht jurist in de arm neemt dient u er rekening mee te houden dat niet iedere jurist advocaat is (iedere advocaat is wel jurist). Alleen een advocaat arbeidsrecht mag hoger beroep zaken behandelen. Een voorbeeld is een ontslag aanvechten om een ontslagvergoeding te krijgen. U kunt dan hulp van een specialist inhuren, bijvoorbeeld een jurist die gespecialiseerd is in het ontslagrecht. Stel dat het tot een rechtszaak komt en u verliest deze. Wanneer u die uitspraak dan aan wilt vechten moet u in hoger beroep. De jurist mag u daar dan alleen in bijstaan als hij of zij advocaat is.  

In alle sectoren kunnen problemen ontstaan die worden aangepakt door een arbeidsadvocaat. Deze verschillende sectoren hebben vaak vakbonden of organiseren zich op een andere manier. Enkele voorbeelden zijn: supermarkten, ziekenhuizen, hotels, verpleeghuizen, scholen, landbouw, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en de bouwsector. Wanneer de werknemers een vakbond vormen, hebben ze collectieve onderhandelingsrechten. In onderhandelingen hebben deze werknemers zeggenschap over het al dan niet accepteren van een (collectief) contract. Wanneer zich problemen voordoen, is juridische hulp vaak nodig.