Arbeid – Overuren en zzp-ers

Werkgevers huren vaak werknemers in en categoriseren ze als onafhankelijke contractanten om overuren, belastingen en het naleven van andere federale en nationale arbeids- en arbeidswetten te vermijden. In overurenzaken aanvaarden de rechtbanken en de administratieve instanties niet automatisch het idee dat een werknemer geen recht heeft op overuren door de werknemer eenvoudigweg als een onafhankelijke aannemer te categoriseren. De werknemers zijn vaker wel dan niet nog steeds werknemers en kunnen overwerkclaims indienen.

De test om te bepalen of een werknemer een onafhankelijke aannemer is, is primair gebaseerd op het recht van de opdrachtgever om de manier waarop en de middelen waarmee het werk wordt uitgevoerd te sturen en te controleren. Het betekent niet dat de werkgever deze rechten moet uitoefenen. Als de opdrachtgever het recht heeft om controle uit te oefenen, is de werknemer een werknemer, zelfs als de werkgever de controle nooit daadwerkelijk uitoefent. Wanneer de opdrachtgever geen recht van richting en controle over de werknemer heeft, dan is de werknemer onafhankelijke aannemer. De vraag is in de meeste gevallen wat het recht om te controleren inhoudt.

 1. Onderricht of superviseert u de werknemer terwijl deze werkt?
  Onafhankelijke aannemers zijn vrij om te werken zoals zij dat nodig achten. Het is het eindresultaat dat belangrijk is voor onafhankelijke aannemers. Als er bedrijfsprocedures zijn of als de werknemer specifieke instructies krijgt over hoe het werk te doen, is de kans groot dat de werknemer een werknemer is.
 2. Kun je de werknemer op elk moment ontslaan of kan de werknemer op elk moment stoppen zonder kennisgeving?
  Als u het recht hebt om de werknemer zonder kennisgeving te ontslaan, toont dit sterk aan dat u het recht hebt om de werknemer te controleren. Onafhankelijke contractanten worden ingehuurd voor specifieke taken en kunnen pas worden ontslagen als de taak is voltooid. Onafhankelijke aannemers zijn niet vrij om te stoppen met weinig of geen kennisgeving.
 3. Maakt het verrichte werk deel uit van uw reguliere werkzaamheden?
  Werk dat een noodzakelijk onderdeel van de reguliere handel of het bedrijfsleven is, wordt normaal gedaan door werknemers en niet iets dat zou worden uitbesteed. Iets dat af en toe wordt gedaan, wordt beschouwd als werk dat door een onafhankelijke aannemer is gedaan. Regelmatig de telefoon opnemen om bestellingen aan te nemen, zou niet door een onafhankelijke aannemer worden gedaan.
 4. Heeft de werknemer een afzonderlijk gevestigde onderneming?
  Onafhankelijke contractanten houden zich voor het grote publiek beschikbaar als beschikbaar voor het uitvoeren van diensten die vergelijkbaar zijn met die voor de opdrachtgever, dit is een bewijs dat de individuen afzonderlijk gevestigde bedrijven zijn en normaal gesproken onafhankelijke aannemer. Onafhankelijke aannemers zijn ook vrij om werknemers in te huren en het werk aan anderen toe te wijzen op elke manier die zij verkiezen en hun werknemers te ontslaan zonder hun werknemers te ontslaan zonder uw medeweten. Onafhankelijke contractanten adverteren normaal hun diensten en zoeken nieuwe klanten door het gebruik van visitekaartjes.
 5. Is het de werknemer vrij zakelijke beslissingen te nemen die van invloed zijn op het vermogen van de werknemer om van het werk te profiteren?
  Een persoon is normaal gesproken een onafhankelijke contractant wanneer hij of zij vrij is om zakelijke beslissingen te nemen die van invloed zijn op zijn of haar vermogen om winst te maken of verlies te lijden. Dit houdt een reëel economisch risico in, niet alleen het risico dat u niet wordt betaald.
 6. Heeft de persoon een substantiële investering die hem of haar blootstelt aan een financieel risico op verlies?
  Onafhankelijke aannemers leveren de gereedschappen, apparatuur en benodigdheden die nodig zijn om het werk uit te voeren. Onafhankelijke aannemers investeren normaal gesproken in de items die nodig zijn om hun taken te voltooien.
 7. Heeft u werknemers die hetzelfde soort werk doen?
  Als het werk dat wordt gedaan in wezen hetzelfde is als het werk dat normaal door uw werknemers wordt gedaan, geeft dit aan dat de werknemer een werknemer is.
 8. Levert u de gereedschappen, apparatuur of benodigdheden die worden gebruikt om het werk uit te voeren?
  Onafhankelijke zakenmensen leveren de gereedschappen, apparatuur en benodigdheden die nodig zijn om het werk uit te voeren.
 9. Wordt het werk beschouwd als ongeschoolde of semi-geschoolde arbeid?
  De rechtbanken en de California Appleals Board voor werkloosheidsverzekering hebben ongeschoolde of semi-geschoolde werknemers van het type werknemers dat de wet moet beschermen en zijn over het algemeen werknemers.
 10. Biedt u training voor de werknemer?
  Wanneer training vereist is om de taak uit te voeren, is dit een indicatie dat de werknemer een werknemer is.
 11. Wordt de werknemer een vast salaris, een uurloon of op basis van stukloon betaald?
  Onafhankelijke aannemers komen overeen om een ??klus te klaren en betaald te krijgen voor de klus.
 12. Heeft de werknemer eerder dezelfde of vergelijkbare diensten voor u als werknemer verricht?
  Als de werknemer eerder dezelfde of soortgelijke diensten heeft uitgevoerd als een werknemer, dan is de werknemer waarschijnlijk nog steeds een werknemer.
 13. Gelooft de werknemer dat hij of zij een werknemer is?
  Wanneer zowel de opdrachtgever als de werknemer van mening zijn dat zij een overeenkomst hebben gesloten waarbij de werknemer een onafhankelijke contractant is, bestaat er een argument om een ??onafhankelijke contractantrelatie tussen de partijen te ondersteunen.