Tips om het beste arbeidsrecht advocatenkantoor te kiezen

Er kunnen vele soorten geschillen ontstaan rondom een dienstverband/arbeidsovereenkomst. Soms worden arbeidsrecht advocaten ingeschakeld nog vóórdat er problemen (een conflict) zijn ontstaan. Het doel zal dan zijn om een conflict in de toekomst te voorkomen. In de meeste gevallen echter zoeken werkgever of werknemer pas hulp van een specialist wanneer er al problemen zijn die opgelost moeten worden. Juridisch advies arbeidsrecht wordt dan ook in Nederland door vele (juridische) kantoren aangeboden. Wanneer je een advocaat of jurist in wilt schakelen vraag je je misschien af hoe je een goede advocaat of jurist voor jouw situatie kunt vinden? Er zijn zoveel advocatenkantoren in Nederland dat je waarschijnlijk wel wat hulp kunt gebruiken. Natuurlijk wil je de beste arbeidsrecht advocaat of jurist voor jouw zaak vinden. Om de juiste juridische specialist te vinden hebben wij een paar goede tips op een rijtje gezet. Zo weet jij waar je zoal op kunt letten.

1: Bel het advocatenkantoor eerst eens op
Als je eerst een secretaresse aan de lijn krijgt kun je je situatie kort uitleggen en vragen of je een korte bel-afspraak met een van de advocaten kunt maken. Vervolgens kun je je probleem omschrijven en je situatie uitleggen. Let er dan op hoe je het woord wordt gestaan. Luistert hij of zij goed naar je en krijg je informatie die voor jou relevant is of houdt de advocaat arbeidsrecht het allemaal heel erg algemeen? Natuurlijk kun je in een paar minuten niet de hele zaak bespreken, en dat is ook niet de bedoeling, maar als je het gevoel hebt dat men niet de moeite wil nemen om in ieder geval goed te luisteren en gerichte vragen te stellen om een eerste inschatting van de zaak te maken, is dat waarschijnlijk geen goed teken. Het is vooral belangrijk dat jij je er goed bij voelt. Luister dus naar je gevoel. Als dit goed is kun je misschien de volgende stap zetten en een afspraak inplannen.

2: Waarom juist jou?
Je kunt rustig aan de advocaat arbeidsrecht vragen waarom je juist hem of haar zou moeten kiezen. Spreekt het antwoord je aan of juist niet? Aan het antwoord op deze vraag kun je waarschijnlijk aanvoelen of hij of zij veel ervaring heeft met jouw soort juridische kwestie, tijd heeft en een goede strategie om de zaak aan te pakken. Wanneer je hier geen goed antwoord op krijgt kan dat een teken zijn om nog eens verder te zoeken zodat je er een kiest waarbij je het gevoel hebt dat dit de beste advocaat / jurist is voor jouw zaak.

3: Is de arbeidsjurist gespecialiseerd in het rechtsgebied, bijvoorbeeld arbeidsrecht?
Er bestaan veel rechtsgebieden en de meeste advocaten behandelen zaken op meerdere van deze gebieden. Sommige behandelen zaken op veel rechtsgebieden. Je kunt je afvragen of je dit wel wilt. Hoe gespecialiseerder een advocaat is in één rechtsgebied, hoe meer ervaring hij of zij er waarschijnlijk mee heeft en hoe meer kennis. Dit kan betekenen dat jouw (win) kansen omhoog gaan en ook dat de zaak efficiënter en dus sneller afgewikkeld kan worden. Zeker bij een complexere zaak is een gespecialiseerde advocaat doorgaans aan te bevelen. Hier kun je dus zeker vragen over stellen en ook op de website van het kantoor kun je waarschijnlijk wel zien op welke rechtsgebieden dit advocatenkantoor en deze advocaten werkzaam zijn.

4: Bereid enkele vragen voor
Waarschijnlijk heb je vragen over de kosten. Deze kun je stellen, maar er zijn natuurlijk ook andere dingen van belang. Ga er eens voor zitten en vraag jezelf af wat je wilt weten voordat je besluit of je wel of niet met deze advocaat in zee wilt gaan. Enkele voorbeelden zijn: hoe is de waarneming geregeld wanneer de behandelend advocaat van jouw zaak er niet is? Zeker wanneer de advocaat ZZP-er is, en er dus geen kantoorgenoten zijn die de zaak over kunnen nemen. Ook is het misschien prettig om te weten of de zaak van A tot Z worden behandeld door de advocaat waarmee jij een gesprek hebt, of wordt het werk achter de schermen gedaan door een andere medewerker?

5: Worden je kansen niet te positief ingeschat?
Advocaten hebben er doorgaans belang bij om hun cliënten voor te houden dat zij veel vertrouwen in de zaak hebben en dat er een goede kans is om resultaat te behalen/te winnen. Als ze het negatief inschatten zullen cliënten minder snel bereid zijn om de advocaat in te huren en de kosten van de rechtszaak te maken. Het is dus belangrijk dat je kansen juist ingeschat worden en aan jou gecommuniceerd, en dat het niet gunstiger wordt voorgedaan dan dat het is. Zorg dus dat je hier een realistisch beeld van krijgt, vraagt bijvoorbeeld naar een onderbouwing: op basis waarvan heeft de advocaat er vertrouwen in?

Advocaat of jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht?

Wanneer je juridische hulp (rechtshulp) zoekt in een arbeidskwestie kun je een jurist arbeidsrecht om hulp vragen. Hiermee wordt iemand bedoeld die een universitaire opleiding Nederlands recht heeft afgrond (en dus de mr. titulatuur heeft). In de praktijk zijn er ook vele juridisch adviseurs werkzaam die zich ‘jurist’ noemen maar géén universitaire rechtenstudie hebben afgerond. Daarom kun je beter goed opletten en vragen welke opleiding de arbeidsjurist heeft. Let daar dus goed op wanneer je rechtsbijstand zoekt. Als dat géén universitaire opleiding rechten is, vraag jezelf dan af of jij dat wel wilt. Iemand die na de universitaire studie Nederlands recht ervoor kiest om als advocaat te gaan werken, zal de beroepsopleiding advocatuur volgen. Dit wordt gedaan naast het werk. Iemand die deze opleiding volgt, wordt aangeduid als ‘advocaat-stagiair’. Wanneer deze succesvol doorlopen is, zal hij/zij zich advocaat noemen.

In arbeidsrechtgeschillen is een advocaat niet verplicht (bij de kantonrechter) en daardoor mag je je dus ook laten bijstaan door een andere adviseur (of zonder hulp zelf je zaak voeren). In hoger beroep zaken is een advocaat wel verplicht. Hoe zit het dan met de juridische dienstverlening van een pro deo advocaat? Dat is een goedkope advocaat omdat de Rijksoverheid een deel van de kosten op zich neemt. Uiteraard gelden daarvoor (inkomens)eisen en komt niet iedereen daarvoor in aanmerking.

Ontslagadvocaat

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. De ontslagadvocaat zal bij ontslag soms succesvol een ontslagvergoeding kunnen claimen voor de werknemer. Maar een ontslag aanvechten kan ook met een ander doel plaatsvinden, zoals herstel van de arbeidsovereenkomst. Vaak zullen werkgevers en werknemers (eerst) samen tot een oplossing proberen te komen, bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). Doorgaans zullen deze opgesteld worden door een arbeidsrecht jurist.

Beste arbeidsrecht advocatenkantoor in de regio 

Wanneer je juridische hulp zoekt dan kun je uiteraard een kantoor in je regio uitzoeken. Toch hoeft een arbeidsrecht advocaat niet persé kantoor te houden in dezelfde plaats of zelfs provincie als waar je woont. Veel kantoren kunnen klanten/cliënten door heel het land helpen waardoor je bijvoorbeeld niet beperkt bent tot een arbeidsrecht advocaat Limburg.

Wanneer u een arbeidsadvocaat nodig heeft en wat dat kost

Laten we het vandaag eens hebben over de beste arbeidsrecht advocaat. Wie is die man of vrouw die mensen met een juridisch geschil bij kan staan? Het is in ieder geval iemand met een academisch opleiding Nederlands recht en een beroepsopleiding advocatuur. Omdat er vele rechtsgebieden zijn in het Nederlandse recht, specialiseren veel advocaten zich, bijvoorbeeld op het gebied van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht speelt een grote rol in het Nederlandse dagelijkse leven.

Dit geldt voor zowel werkgevers als werknemers. Zij zoeken dan ook regelmatig advies (bijvoorbeeld voor het opstellen van een overeenkomst) vooraf (om problemen te voorkomen) of om problemen op te lossen (onderhandelen of procederen). In de volksmond wordt een arbeidsrecht advocaat nog wel eens een arbeidsadvocaat, ontslag advocaat of arbeidsjurist genoemd. Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. Een ontslagrecht advocaat is een arbeidsjurist die zich vooral of alleen met ontslagzaken bezighoudt.  

Wat kost een arbeidsrecht/ontslag advocaat?

De kosten van arbeidsrecht advocaten kunnen erg verschillen. Je zou kunnen zeggen dat een uurtarief van tussen de € 100 en € 200 gemiddeld goedkoop is. Een advocaat met heel veel ervaring zal misschien een hoger tarief rekenen, van bijvoorbeeld tussen de € 300 en € 400. Het is natuurlijk maar de vraag of jij dat nodig hebt voor jouw juridische kwestie. Tenzij je een zeer uitzonderlijk ingewikkeld arbeidsgeschil hebt kun je je afvragen of je wel een hele dure advocaat nodig hebt. Het kan goed zijn dat een arbeidsgeschil dat in jouw ogen ingewikkeld lijkt, heel veel voorkomt.

De gemiddelde advocaat arbeidsrecht zal er dan ook waarschijnlijk voldoende ervaring mee hebben. Gemiddeld kun je dus uitgaan van een tarief tussen de € 200 en € 300 per uur. Misschien is een berekening op basis van uurtarief voor jouw situatie helemaal niet voordelig en kun je beter een vaste prijs voor het behandelen van de zaak afspreken. Wanneer je op basis van een uurtarief je opdracht laten uitvoeren, is het misschien mogelijk om een maximum af te spreken. Vraag in ieder geval vooraf een inschatting van de kosten en de bestede tijd.

Hoe wordt een advocaat betaald en wie betaalt advocaatkosten bij arbeidsconflict?

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kun je de kosten, of een gedeelte hiervan, waarschijnlijk vergoed krijgen. Zo niet, dan kun je afhankelijk van je inkomen en vermogen misschien een gefinancierde advocaat (pro Deo) toegekend krijgen. Soms kunnen de juridische kosten succesvol op de werkgever verhaald worden. Sommige bedrijven hebben een standaardbedrag beschikbaar voor deze juridische kosten van een werknemer, maar dit is niet altijd het geval.

Wat doet een arbeidsrecht advocaat of ontslagrecht advocaat?

Een belangrijke taak is het adviseren van zijn of haar cliënt. Dit kan advies zijn om te helpen een geschil te voorkomen, om inzicht in je rechten en plichten te krijgen, of advies tijdens een juridisch geschil. In ieder geval mag je van een specialist verwachten dat deze op de hoogte is van de relevante wet en regelgeving en je vanuit daar kan adviseren. Wanneer het tot een juridisch geschil komt is de advocaat er om jouw belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat jij zo goed mogelijk wordt bijgestaan. Er zal meestal eerst geprobeerd worden om in onderling overleg, dus in overleg met de tegenpartij, tot een oplossing te komen.

Wanneer dit niet lukt zal een van de partijen naar de rechter stappen. In dat geval zal de advocaat jou zaak voorbereiden en je bijstaan en vertegenwoordigen in de gerechtelijke procedure. Gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten houden zich in principe bezig met de arbeidsovereenkomst van begin tot einde: van sollicitatie tot pensioen en ontslag en zelfs daarna, bijvoorbeeld als een concurrentiebeding wordt overtreden. Ook kunnen ze assisteren bij reorganisaties, overnames en OR-aangelegenheden. Ook volgen ze de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet en informeren ze hun cliënten over de kansen en risico’s die zich voordoen. 

Wat kost een arbeidsjurist?

In veruit de meeste gevallen kun je, wanneer je een arbeidsgeschil hebt, ook een jurist arbeidsrecht inschakelen. Deze zal doorgaans goedkoper zijn. Beide hebben de universitaire opleiding Nederlands recht afgerond. Het verschil is dat een advocaat daarna nog (naast/tijdens zijn werk) de driejarige beroepsopleiding advocatuur heeft gevolgd. Omdat arbeidsrechtelijke zaken in principe bij de kantonrechter worden gevoerd (als het tot een rechtszaak komen), is een advocaat niet verplicht. 

Wat kost het om een werknemer te ontslaan?

Hier is niet één antwoord op te geven omdat dit van verschillende situaties en omstandigheden afhangt. De kosten hangen onder andere af van:

1. de ontslagreden: bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen loopt het via het UWV werkbedrijf. Hierbij is het mogelijk dat je wel of juist geen ontslagvergunning krijgt. Als je deze wel krijgt hoef je in principe geen kosten te maken, maar de werknemer kan natuurlijk wel een procedure starten wegens kennelijk onredelijk ontslag. Dit kan wel je natuurlijk uiteindelijk wel geld kosten. Een ontslag wegens reorganisatie, een conflict of disfunctioneren loopt mogelijk via de kantonrechter. In dat geval zul je kosten maken voor je arbeidsjurist of advocaat ontslagrecht en voor een eventuele ontslagvergoeding voor werknemer.

Wanneer de werknemer instemt met het ontslag kun je er misschien samen uitkomen en het oplossen op een manier die voor jullie allebei werkt. Een ontslag advocaat kan hulp bieden bij het berekenen van een eventuele ontslagvergoeding. Die zal doorgaans hoger zijn wanneer een werknemer langer in dienst is geweest. Ook zijn of haar leeftijd speelt een rol: doorgaans wordt aan een oudere werknemer een hogere ontslagvergoeding toegekend. Uiteraard zijn (andere) adviseurs die je eventueel inhuurt ook een kostenpost.

Arbeidsrecht Advocaat Maastricht | Ontslagrecht Advocaten & Juristen

Het rechtsgebied arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kan worden omschreven als het geheel van regels met betrekking tot de arbeidsverhouding van de beroepsbevolking in loondienst bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het gaat hierbij zowel de individuele als de collectieve verhoudingen tussen enerzijds werkgever en anderzijds werknemer. Meestal wordt het begrip arbeidsrecht beperkt tot het bedrijfsleven en wordt het geheel van regels dat betrekking heeft op het niet-zelfstandigegedeelte van de beroepsbevolking, werkzaam in het bedrijfsleven, het ambtenarenrecht genoemd. Men gebruikt ook wel de term sociaal recht. Er zijn daarnaast vele andere rechtsgebieden in Nederland, zoals bijvoorbeeld het letselschaderecht, advocaten die daarin gespecialiseerd zijn worden letselschaderecht advocaten genoemd.

Men moet sowieso niet al te veel waarde geven aan het begrip arbeidsrecht en de omschrijving hiervan. Het is niks anders dan een gereedschap om een onderscheid te maken met andere rechtsgebieden. Ook is het altijd niet makkelijk om zo een breed begrip structureel te gebruiken. Wanneer we een onderscheid maken in het arbeidsrecht kunnen we naar gebieden kijken waar op gedoeld wordt zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of medezeggenschap. In elke stad zijn juristen of advocaten te vinden die zich op deze rechtsgebieden hebben gespecialiseerd. Wanneer je in je stad zoekt, bijvoorbeeld naar een arbeidsrecht advocaat Maastricht, dan zal deze zijn werkzaamheden doorgaans in een veel groter gebied uitvoeren. Theoretisch zelfs in heel Nederland.

Maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar de bron van het recht, waar de regels vandaan komen: zoals de wet, het contractueel arbeidsrecht of het cao-recht. Meestal wordt het onderscheid gemaakt tussen individueel arbeidsrecht en collectief arbeidsrecht, maar deze indeling is zo grof nu veel individueel arbeidsrecht ook algemeen geldend is en het collectieve deel naast collectief ook individuele aanspraken kent.

Het collectieve arbeidsrecht
het collectieve arbeidsovereenkomst is het geheel van rechtsregels dat werking heeft op de verenigde werkgevers en werknemers, de collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, de invloed van overheden op deze onderhandelingen en bijvoorbeeld het collectieve actie recht. Hier kan het medezeggenschap schrijft aan toegevoegd worden, voor zover de wetgever collectieve regelingen gelijk gesteld in schriftelijke overeenstemming. Het collectieve arbeidsovereenkomst wordt ook wel het, in Nederland, geldende systeem van arbeidsverhoudingen genoemd.

Het individuele arbeidsrecht
Anders dan bij het collectieve arbeidsovereenkomst, heeft het individuele arbeidsrecht betrekking op de inhoudelijke normering die van toepassing is op de individuele relatie tussen de werkgever en werknemer. Het uitgangspunt hiervan is de arbeidsovereenkomst. Alle rechtsregels betreffende tot de totstandkoming, inhoud en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vallen onder het arbeidsovereenkomstenrecht. Hierbij staat de contractvrijheid centraal, dit houdt in dat de afspraken tussen partijen en ook de wet de gewoonte en bepaalde algemene eisen centraal. De arbeidsovereenkomst is dus een gewone overeenkomst, zo bekeken.

Toch zijn er veel wettelijke regelingen die deze vrijheid van werkgever en werknemer beperken, een soort compensatie voor de ongelijkheid tussen partijen. Namelijk er is veel machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer. Aanvullende wettelijke regels kunnen aanvullend of regelend recht zijn, er kan dus van worden afgeweken bij overeenkomst bijvoorbeeld. De wet wil dan bijvoorbeeld voorzien in een regeling wanneer de partijen werkgever – werknemer dat zelf niet hebben gedaan. Hiervan kan dan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, deze overeenkomst kan zowel individueel als collectief (cao) zijn.

Verder bestaat er driekwart dwingend recht: alleen bij cao en dus niet bij individuele arbeidsovereenkomst kan hiervan worden afgeweken. Ook bestaat er dwingend recht, hiervan kan helemaal niet worden afgeweken, dit is nietig of vernietigbaar. Ook kent het arbeidsovereenkomstenrecht een bron van recht die bij andere overeenkomsten niet geldt, dit is de cao waarvan arbeidsvoorwaarden neerslaan op de individuele arbeidsovereenkomst. De individuele arbeidsovereenkomst wordt als het ware gevormd door de cao. Men noemt dit de doorwerking van cao-bepalingen in de arbeidsovereenkomst. Dit kan alleen wanneer beide partijen, zowel werkgever als werknemer, aan de cao zijn gebonden. Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht in Maastricht die helpt om de gemaakte afspraken te interpreteren?